BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

 

Projekt Nowy Rozdział to przede wszystkim nowoczesna propozycja oparta na psychoterapii i wykraczająca poza ramy podstawowej terapii uzależnień. Oferuje on możliwości nabywania i doskonalenia szerokiej gamy konkretnych umiejętności, które nie tylko sprzyjają utrzymaniu trzeźwości, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia i funkcjonowania społecznego. Ponadto, proponowany przez nas projekt zakłada wykorzystanie zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w postaci kadry wszechstronnie wykształconych terapeutów, którzy dzięki długoletniej współpracy Ośrodka z Miastem Gdańskiem uzyskali doświadczenie w pogłębionej pracy
z pacjentami. Projekt Nowy Rozdział jest także z założenia platformą integracyjną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, jako że wchodzące w jego skład warsztaty mają skupiać osoby zainteresowane nabyciem konkretnej wiedzy i umiejętności, bez względu na rodzaj diagnozy, chociaż o wspólnej etiologii. W trosce o bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń epidemiologicznych, ale również w ramach odpowiedzi na postęp w dziedzinie technologii, proponowany projekt wdraża również wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak terapia online.

 Projekt jest skierowany do 362 osób w wieku 18-60 lat i starszych, mieszkańców Gdańska, zaniepokojonych sposobem używania przez siebie alkoholu i innych substancji uzależniających, a także osób uwikłanych w problem współuzależnienia oraz do osób dorosłych, które dorastały w rodzinach alkoholowych. Odbiorcami projektu będą pacjenci WOTU oraz mieszkańcy Gdańska, nie będący obecnie pacjentami WOTU, którzy potrzebują wsparcia terapeutycznego.

 Projekt Nowy Rozdział będzie odpowiadał na konkretne zapotrzebowania pacjentów dzięki warsztatom tematycznym, jak również zapewniał, w razie konieczności, bezpieczne warunki pracy dzięki terapii w formie online. Będzie również nowatorski pod względem merytorycznym za sprawą takich form jak grupa terapii dialektyczno-behawioralnej, grupa psychoanalityczna dla pacjentów różnorodnych diagnostycznie, czy też grupa dedykowana redukcji szkód uzależnienia. W ofercie projektu znajdą się również usługi mediatora.

 

 

Formy oddziaływań terapeutycznych realizowanych w ramach projektu:

 

1)                  Psychoterapia indywidualna

2)                  Psychoterapia grupowa

3)                  Zajęcia grupowe w formie online

4)                  Warsztaty (2 dniowe, 1 dniowe)

5)                  Maratony

6)                  Dyżury telefoniczne terapeutów

7)                  Konsultacje z prawnikiem -

8)                  Mediacje z mediatorem - Osoby uzależnione, współuzależnione i dorosłe dzieci alkoholików niezwykle często borykają się z długotrwałymi konfliktami rodzinnymi i małżeńskimi. Proponujemy zatem pomoc wykwalifikowanego mediatora w rozstrzyganiu powyższych konfliktów. Możemy zaoferować mediacje na różnych etapach relacji (profilaktyka konfliktu, próba pojednania, ustalenie warunków rozstania) w miejscu neutralnym dla stron konfliktu i z gwarancją całkowitej poufności.

 gd

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

 

 

Termin realizacji od 01.02.2021 r. do 31.08.2023r.