Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

 

 

Gdańsk, dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W dniu 31 grudnia 2007 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.).

W oparciu o powyższe rozporządzenie Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku sporządza listę kandydatów na biegłych - psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień.

W związku z powyższym zgodnie z rozporządzeniem oczekuję zgłoszeń kandydatów, którzy chcą być wpisani na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  Psychologowie i certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień ubiegający się o wpisanie na listę biegłych powinni złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenia na liście biegłych w przedmiocie uzależnienia wraz z adresem kontaktowym.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - potwierdzoną za zgodność
    z oryginałem.
  3. Kserokopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzająca kompetencje diagnostyczne oraz samodzielności w prowadzeniu psychoterapii uzależnień.

 

W/w dokumenty po weryfikacji i uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku zostaną przekazane właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego w formie rekomendowanej listy kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dla przyspieszenia procedury wpisywania na listę biegłych, każdy z kandydatów w swoim oświadczeniu winien podać właściwy wg miejsca zamieszkania, adres sądu okręgowego.

 

Lekarzy psychiatrów, kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zgłasza prezesowi sądu okręgowego konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

 

mgr Justyna Rozbicka – Stanisławska

Dyrektor WOTU w Gdańsku

 

 

 

Aktualizacja 10.05.2023 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------