Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

 

Gdańsk, dnia 12.08.2019r.

OGŁOSZENIE O PRACY W OŚRODKU

Praca dla LEKARZA PSYCHIATRY

Poszukujemy Lekarza Psychiatry lub w trakcie specjalizacji do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin tygodniowo) w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu w WOTU w Gdańsku.  Zapewniamy korzystne warunki pracy. Zatrudnienie, warunki finansowe i godziny pracy do uzgodnienia, tel. kontaktowy: 663 995 957, (58) 320 29 57.

Jacek Sękiewicz – Dyrektor WOTU w Gdańsku

Data publikacji: 12 sierpnia 2019r. 

 


 

Gdańsk, dnia 30.05.2019r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ W OŚRODKU

Poszukujemy - 

KIEROWNIKA Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – oferta nr. WOTU/01/19 (pobierz)

 

Gdańsk, dnia 01.07.2019r.

Postępowanie nr. WOTU/01/19 w sprawie wyboru na stanowisko

KIEROWNIKA Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Po zakończeniu formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu
nr WOTU/01/19 oraz analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa
w ogłoszeniu, następujące osoby zostały zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej:

  1. Pani ARLETA KRUSZYŃSKA
  2. Pani DOROTA SZCZODROWSKA

Zespół ds. Postępowania w sprawie wyboru na stanowisko Kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przeprowadzi w dniu
09 lipca 2019r. o godz. 12.00, rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych. 

 Data publikacji: 01 lipca 2019r.

 

Rozstrzygnięcie Postępowania nr. WOTU/01/19 w sprawie wyboru na stanowisko

KIEROWNIKA Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Zespół ds. Postępowania w sprawie wyboru na stanowisko Kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przeprowadził w dniu 09 lipca 2019r., rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, w trakcie której odbyło się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych. 

Pani DOROTA SZCZODROWSKA została rekomendowana do pełnienia funkcji Kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Kandydatura została zatwierdzona przez Dyrektora Ośrodka.

Pani DOROTA SZCZODROWSKA obejmie funkcję Kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z dniem 12 września 2019r. 

 

Jacek Sękiewicz – Dyrektor WOTU w Gdańsku

Data publikacji: 12 lipca 2019r.