Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

Dnia 01 czerwca 2017r. w zakładce BIP (www.wotu.pl/bip) zamieszczono OGŁOSZENIE Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku celem udzielenia zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, konsultacji psychiatrycznych, chorób wewnętrznych, pielęgniarskich na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku w terminie  od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przez osoby wykonujące działalność leczniczą.

Jacek Sękiewicz

Dyrektor WOTU w Gdańsku

 


 

Dnia 17 maja 2017r. w zakładce BIP (www.wotu.pl/bip) zamieszczono OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii dla pacjentów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku w latach 2017-2018.     

Jacek Sękiewicz

Dyrektor WOTU w Gdańsku

 


  

W sprawie ustalenia terminu odbywania staży należy kontaktować się z Kierownikami poszczególnych komórek.

W czasie odbywania stażu w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, istnieje możliwość całodobowego zakwaterowania w pokoju gościnnym.