BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

Z smutkiem przyjęliśmy informację, iż odszedł od nas prof. Jerzy Mellibruda.

Mentor, nauczyciel i człowiek. Zainspirował i kształcił tysiące ludzi do pracy

w obszarze profilaktyki i uzależnień od alkoholu.

Twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odszedł od nas Człowiek i Przyjaciel. 

Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną i bliskimi.

 

Dyrektor, Zespół i Pracownicy

 


 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

W GDAŃSKU (WOTU)

JEST PUBLICZNYM PODMIOTEM LECZNICZYM

 

Zajmujemy się:

  • leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i hazardu
  • leczeniem osób uzależnionych od narkotyków
  • leczeniem osób z grupy uzależnień behawioralnych – hazardu, uzależnienia od zakupów, uzależnienia od Internetu…
  • leczeniem osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • leczeniem osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym

 

 


 

Metodą leczenia stosowaną w ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

 

Zespół WOTU tworzą doświadczeni certyfikowani psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii i terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy i lekarze psychiatrzy. W swojej pracy integrujemy różne podejścia terapeutyczne. Nasi terapeuci podnoszą swoje kwalifikacje w licznych szkoleniach oraz uczestniczą w regularnej superwizji. Ponadto prowadzą szkolenia dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, służb społecznych. Biorą udział w różnych akcjach profilaktycznych, współpracują z mediami.

Jesteśmy wiodącym Ośrodkiem w dziedzinie leczenia uzależnień. Posługujemy się autorskimi programami wypracowanymi przez 40 lat doświadczeń terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

Terapia w naszym Ośrodku jest bezpłatna.

Leczymy bezpłatnie osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodziny oraz bliscy osób uzależnionych korzystający ze świadczeń w Ośrodku powinny posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Posiadamy kontrakt z NFZ.

 


 

Zintegrowany Certyfikat: ISO 9001:2008, ISO 1400:2004, PN-N-18001:2004